Friday, February 1, 2013

Peliharalah Auratmu dengan sempurna....


Salam jumaat yang penuh barakah...
Buat teman-teman yang dikasihi....
Apakah erti pakaian yang ada ditubuh badanmu?
Adakah yang dipakai itu menutupi auratmu dengan sempurna?
Adakah yang dipakai itu benar-benar menepati syariat....
Renunglah pakaian mu sahabat-sahabatku....refleksi dan koreksi diri kita...
Adakah pakain yang dipakai itu benar-benar menutupi auratmu...

cuba perhatikan dan renungkan firman Allah ini:

Hai Nabi, katakanlah kepada isteri-isterimu, anak-anak perempuanmu dan isteri-isteri orang mu’min: “Hendaklah mereka mendekatkan jilbabnya  ke seluruh tubuh mereka“. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak di ganggu. Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (QS. Al Ahzab [33] : 59).

Seluruh tubuh badan kita adalah aurat, termasuk kaki dan tangan kita...namun masih ramai yang culas dalam memelihara 2 anggota ini, masih ramai yang membiarkan ia terdedah tanpa sebarang pemeliharaan...tanpa rasa bersalah dan perasaan malu kita membiarkan ia "terbiar", sedangkan ia adalah amanah yang telah Allah pertanggungjawabkan untuk kita peliharaan...fikirkan lah, apa jawapan yang akan diberikan bilamana kita kembali ke akhirat kelak, apa jawapan yang akan kita berikan bila disoal kita...(semoga Allah kurniakan aku istiqamah untuk memeliharanya sampai hujung nyawa, InsyaAllah.....)

Kadang-kadang hati berasa sangat bersalah bila melihat ramai rakan sekerja yang tidak menutup aurat dengan sempurna, pakaian yang sendat dan mengikut bentuk badan, tidak memakai stokin, bertabarruj dan  bertudung singkat....

Wahai sahabat-sahabat...
Kasihanilah suami kita, berat bebannya menanggung dosa-dosa kita, bahkan dosa-dosa saudara perempuannya...
Tidakka ada didalam hati kita perasaan kasihan itu didalam hati kita untuk insan yang kita sayang...
bimbang diakhirat kelak segala amal baiknya tidak mampu membawanya ke syurga dek kerana kesalahan-kesalahan yang kita lakukan didunia ini....

Berikut saya nyatakan beberapa syarat pakaian yang telah dinyatakan oleh  Syaikh Muhammad Nashiruddin Al Albani rahimahullah –ulama pakar hadits abad ini:

Syarat pertama: pakaian wanita harus menutupi seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan. Ingat, selain kedua anggota tubuh ini wajib ditutupi termasuk juga telapak kaki.
Syarat kedua: bukan pakaian untuk berhias seperti yang banyak dihiasi dengan gambar bunga apalagi yang warna-warni, atau disertai gambar makhluk bernyawa, apalagi gambarnya lambang partai politik! Yang terkahir ini bahkan bisa menimbulkan perpecahan di antara kaum muslimin.
Allah Ta’ala berfirman, “Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu ber-tabarruj seperti orang-orang jahiliyyah pertama.” (QS. Al Ahzab : 33).
Tabarruj adalah perilaku wanita yang menampakkan perhiasan dan kecantikannya serta segala sesuatu yang mestinya ditutup karena hal itu dapat menggoda kaum lelaki. Ingatlah, bahwa maksud perintah untuk mengenakan jilbab adalah perintah untuk menutupi perhiasan wanita. Dengan demikian, tidak masuk akal bila jilbab yang berfungsi untuk menutup perhiasan wanita malah menjadi pakaian untuk berhias sebagaimana yang sering kita temukan.
Syarat ketiga: pakaian tersebut tidak tipis dan tidak tembus pandang yang dapat menampakkan bentuk lekuk tubuh. Pakaian muslimah juga harus longgar dan tidak ketat sehingga tidak menggambarkan bentuk lekuk tubuh. Dalam sebuah hadits shohih, Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, “Dua golongan dari penduduk neraka yang belum pernah aku lihat, yaitu : Suatu kaum yang memiliki cambuk, seperti ekor sapi untuk memukul manusia dan para wanita berpakaian tapi telanjang, berlenggak-lenggok, kepala mereka seperti punuk unta yang miring, wanita seperti itu tidak akan masuk surga dan tidak akan mencium baunya, walaupun baunya tercium selama perjalanan ini dan ini.” (HR.Muslim).
Ibnu ‘Abdil Barr rahimahullah mengatakan, “Makna kasiyatun ‘ariyatun adalah para wanita yang memakai pakaian yang tipis sehingga dapat menggambarkan bentuk tubuhnya, pakaian tersebut belum menutupi (anggota tubuh yang wajib ditutupi dengan sempurna). Mereka memang berpakaian, namun pada hakikatnya mereka telanjang.” (Jilbab Al Mar’ah Al Muslimah, 125-126)
Cermatilah, dari sini kita bisa menilai apakah jilbab gaul yang tipis dan ketat yang banyak dikenakan para mahasiswi maupun ibu-ibu di sekitar kita dan bahkan para artis itu sesuai syari’at atau tidak.
Syarat keempat: tidak diberi wewangian atau parfum.
Dari Abu Musa Al Asy’ary bahwanya ia berkata, Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, “Perempuan mana saja yang memakai wewangian, lalu melewati kaum pria agar mereka mendapatkan baunya, maka ia adalah wanita pezina.” (HR. An Nasa’i, Abu Daud, Tirmidzi dan Ahmad. Syaikh Al Albani dalam Shohihul Jami’ no. 323 mengatakan bahwa hadits ini shohih). Lihatlah ancaman yang keras ini!
Syarat kelima: tidak boleh menyerupai pakaian lelaki atau pakaian non muslim.
Dari Ibnu Abbas radhiyallahu ‘anhu berkata, “Rasulullah melaknat kaum pria yang menyerupai kaum wanita dan kaum wanita yang menyerupai kaum pria.” (HR. Bukhari no. 6834)
”Barangsiapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk bagian dari mereka” (HR. Ahmad dan Abu Dawud. Syaikhul Islam dalam Iqtidho’ mengatakan bahwa sanad hadits ini jayid/bagus)
Betapa sedih hati ini melihat kaum hawa sekarang ini begitu antusias menggandrungi mode-mode busana barat baik melalui majalah, televisi, dan foto-foto tata rias para artis dan bintang film. Laa haula walaa quwwata illa billah.
Syarat keenam: bukan pakaian untuk mencari ketenaran atau popularitas (baca: pakaian syuhroh). Dari Abdullah bin ‘Umar, Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, “Barangsiapa mengenakan pakaian syuhroh di dunia, niscaya Allah akan mengenakan pakaian kehinaan padanya pada hari kiamat, kemudian membakarnya dengan api neraka.” (HR. Abu Daud dan Ibnu Majah.
Syaikh Al Albani mengatakan hadits inihasan). Pakaian syuhroh di sini bisa bentuknya adalah pakaian yang paling mewah atau pakaian yang paling kere atau kumuhsehingga terlihat sebagai orang yang zuhud. Kadang pula maksud pakaian syuhroh adalah pakaian yang berbeda dengan pakaian yang biasa dipakai di negeri tersebut dan tidak digunakan di zaman itu. Semua pakaian syuhroh seperti ini terlarang.
Syarat ketujuh: pakaian tersebut terbebas dari salib.
Dari Diqroh Ummu Abdirrahman bin Udzainah, dia berkata, “Dulu kami pernah berthowaf di Ka’bah bersama Ummul Mukminin (Aisyah), lalu beliau melihat wanita yang mengenakan burdah yang terdapat salib. Ummul Mukminin lantas mengatakan, “Lepaskanlah salib tersebut. Lepaskanlah salib tersebut. Sungguh Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam ketika melihat semacam itu, beliau menghilangkannya.” (HR. Ahmad. Syaikh Syu’aib Al Arnauth mengatakan bahwa hadits ini hasan)
Ibnu Muflih dalam Al Adabusy Syar’iyyah mengatakan, “Salib di pakaian dan lainnya adalah sesuatu yang terlarang. Ibnu Hamdan memaksudkan bahwa hukumnya haram.”
Syarat kedelapan: pakaian tersebut tidak terdapat gambar makhluk bernyawa (manusia dan hewan). Gambar makhluk juga termasuk perhiasan. Jadi, hal ini sudah termasuk dalam larangan bertabaruj sebagaimana yang disebutkan dalam syarat kedua di atas. Ada pula dalil lain yang mendukung hal ini.
Dari Aisyah radhiyallahu ‘anha, beliau berkata, “Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam memasuki rumahku, lalu di sana ada kain yang tertutup gambar (makhluk bernyawa yang memiliki ruh, pen). Tatkala Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam melihatnya, beliau langsung merubah warnanya dan menyobeknya. Setelah itu beliau bersabda, ”Sesungguhnya manusia yang paling keras siksaannya pada hari kiamat adalah yang menyerupakan ciptaan Allah.” (Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dan ini adalah lafazhnya. Hadits ini juga diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim, An Nasa’i dan Ahmad)
Syarat kesembilan: pakaian tersebut berasal dari bahan yang suci dan halal.
Syarat kesepuluh: pakaian tersebut bukan pakaian kesombongan.
Syarat kesebelas: pakaian tersebut bukan pakaian pemborosan.
Syarat keduabelas: bukan pakaian yang mencocoki pakaian ahlu bid’ah.
Inilah penjelasan ringkas mengenai syarat-syarat jilbab. Jika pembaca ingin melihat penjelasan selengkapnya, silakan lihat kitab Jilbab Al Mar’ah Al Muslimah yang ditulis oleh Syaikh Muhammad Nashiruddin Al Albani. Kitab ini sudah diterjemahkan dengan judul ‘Jilbab Wanita Muslimah’. Juga bisa dilengkapi lagi dengan kitab Jilbab Al Mar’ah Al Muslimah yang ditulis oleh Syaikh Amru Abdul Mun’im yang melengkapi pembahasan Syaikh Al Albani.
Terakhir, kami nasehatkan kepada kaum pria untuk memperingatkan istri, anggota keluarga atau saudaranya mengenai masalah pakaian ini. Sungguh kita selaku kaum pria sering lalai dari hal ini. Semoga ayat ini dapat menjadi nasehatkan bagi kita semua.
Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.” (QS. At Tahrim: 6).
Semoga Allah memberi taufik kepada kita semua dalam mematuhi setiap perintah-Nya dan menjauhi setiap larangan-Nya.

Kita diberi banyak pilihan, menutup aurat atau tidak, melakukan kebaikan atau keburukan, melakukan ibadat atau maksiat, pahala atau dosa, dan berbagai-bagai lagi pilihan, tapi jangan kita lupa...syurga atau nerakan juga adalah pilihan kita, seandainya syurga menjadi pilihan kita, maka beribadat la kita sehingga kita berasa penat melakukan maksiat...seandainya neraka menjadi pilihanmu, maka lakukan la maksiat semahumu...nauzubillah...namun saya tetap mendoakan saya dan sahabat-sahabat sentiasa dikurniakan hidayah-Nya...

"Ya Allah, janganlah engkau pesongkan hati kami setelah Engkau berikan kami hidayah.."

Wallahua'lam.....Thursday, January 17, 2013

For The Rest of My LifeI praise Allah for sending me you my love
You found me home and sail with me
And I'm here with you
Now let me let you know
You've opened my heart
I was always thinking that love was wrong
But everything was changed when you came along

And there's a couple words I want to say
For the rest of my life
I'll be with you
I'll stay by your side honest and true
Till the end of my time
I'll be loving you. loving you
For the rest of my life
Through days and night
I'll thank Allah for open my eyes
Now and forever I I'll be there for you
I know that deep in my heart
I feel so blessed when I think of you
And I ask Allah to bless all we do
You're my wife and my friend and my strength
And I pray we're together to Jannah
Finally now I've found myself I feel so strong
Everything changed when you came along

And there's a couple word I want to say
For the rest of my life
I'll be with you
I'll stay by your side honest and true
Till the end of my time
I'll be loving you. loving you
For the rest of my life
Through days and night
I'll thank Allah for open my eyes
Now and forever I I'll be there for you
I know that deep in my heart now that you're here
Infront of me I strongly feel love
And I have no doubt
And I'm singing loud that I'll love you eternally
For the rest of my life
I'll be with you
I'll stay by your side honest and true
Till the end of my time
I'll be loving you.loving you
For the rest of my life
Thru days and night
I'll thank Allah for open my eyes
Now and forever I I'll be there for you
I know that deep in my heart


Monday, July 16, 2012

Finally..I got Sebarkan Cinta-mu...

Assalamualaikum wbt...

Alhamdulillah...sekian lama mengimpikan untuk membaca buku ni, akhirnya termakbul juga hajat untuk membacanya...terima kasih buat suami tersayang kerana mendapatkan buku ni....

Saya masih dalam proses membaca, belum pun habis...namun hati ini sangat tersentuh dengan jalan cerita yang ada novel, novel yang sangat menginsafkan diri, membuatkan hati tersentuh dan mcm2 lagi perasaan...Tahniah buat penulis novel ini..Fatimah Syarha Mohd Noordin...

           " Barangsiapa memperbanyakkan istighfar maka Allah SWT    akan menghapuskan segala kedukaannya, menyelesaikan segala masalahnya dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka"


Hadis diatas merupakan salah satu ayat yang tedapat didalam novel ini, biarpun ringkas tapi membuatkan diri saya berfikir jauh...benarlah..Allah itu Maha Pengampun..ampunanNya seluas langit dan bumi...Kasih SayangNya tidak bertepi buat hamba-hambaNya yang taat...Dia Mengampunkan sesiapa yang Dia kehendaki...itulah ayat yang banyak diulang dalam Kalam Sucinya Al-Qur'an....Allahuakbar, Allahuakbar, Allahuakbar...


Beristighfarlah selalu, semoga melaluinya akan hilang segala kedukaan, kesengsaraan, dipermudahkan segala urusan hidup ini..jadilah ia sebagai zikir harian yang menjadi saksi dan penolong kita diakhirat kelak....berbuatlah kebaikan dan jauhilah segala kemaksiatan...bersihkan hati kita sebersih-bersihnya..agar mudah kita menghadapNya kelak...ingatlah Mati akan datang bila-bila sahaja....


Buat teman yang dikasihi...


Ramadhan bakal menjelma, sambutlah ia dengan hati yang penuh rasa syukur, hati yang bersih dan hati yang tenang...berbahagialah mendampingi Ramadhan yang bakal muncul kerana didalamnya dilimpahi dengan rahmat dan keberkatan...serikanlah Ramadhan kali ini zikir-zikir, tadarus Al-Quran, bersedekah, qiyamullail dan solat-solat sunat.....


Sahabat yang disayangi sekalian...


Ayuh bersama2 menjejaki hidup ini atas dasar iman dan takwa, berlumba-lumbalah kita mencari sebanyak pahala untuk dibawa pulang ke negeri akhirat...hidup ini sangat singkat untuk terus berdukacita, berdendam dan bersangka buruk....jangan lepaskan peluang yang sementara ini...


Wallaua'lam......Thursday, October 6, 2011

Kekasih Gelapku...

Ku mencintai mu, lebih dari apapun
Meskipun tiada satu orang pun yang tahu
Ku mencintai mu, sedalam-dalam hati ku
Meskipun engkau hanya, kekasih gelap ku
Yakinlah bahwa engkau adalah cinta ku,
yang ku cari selama ini, dalam hidup ku
Dan hanya pada mu ku berikan sisa cinta ku,
yang panjang dalam hidup ku,
hidup ku…
Ku mencintai mu, sedalam-dalam hati ku
Meskipun kau hanya, kekasih gelap ku
kekasih gelap ku…
"Cukup Allah bagiku,  tempat diluahkan segala rasa cinta...Dialah sebaik-baik tempat diserahkan segala urusan hidupku..sesungguhnya solatku, ibadatku, hidup dan matiku hanya untuk Allah...Kau jauh namun selalu dekat dengan hambaMu...Kau tidak dapat dilihat oleh hambaMu..namun Kau Maha Melihat setiap gerak geri hambaMU...ubun-ubunKu dalam genggamanMu..Engkaulah sebaik-baik tempat untukKu kembali..."
Ya Allah,
Jadikanlah aku seorang yang selalu mengingati-Mu, banyak mensyukuri nikmat-Mu, 
berbakti kepada pemerintah-pemerintahMu, tunduk dan taat kepada-Mu, takut dan dan banyak bertaubat kepadaMu,
Ya Tuhanku, terimalah taubatku, sucikanlah dosa-dosaku, kabulkan doa-doaku, tetapkanlah pendirianku. Tunjukkanlah hatiku ke arah kebenaran dan lisanku ke arah kebaikan dan cabutlah kedengkian dari dadaku."
Ya Allah,
Kurniakanlah aku cinta orang yang mencintaiMu, agar bertambah kekuatanku untuk mencintaiMu......

Sunday, October 2, 2011

~~Peringatan 1~~


Berfirman Allah Taala yang bermaksud:

            Wahai manusia, tiada kehidupan yang baik umpama tafakur tentang Allah. Tidak ada warak umpama menahan diri daripada menyakiti sesuatu. Tidak ada kasih saying yang lebih tinggi daripada adab. Tidak ada yang dapat menolong seperti taubat ( taubatlah sebenar-benar penolong)
            Tidak ada kasih yang lebih tinggi daripada adab. Tidak ada ibadah seperti ilmu ( ilmu itu adalah ibadah yang besar).tidak dikira sembahyang melainkan dengan rasa sabar. Tidak ada kemenangan seperti sabar ( sabar itu adalah kemenangan yang sebenar). Tidak ada kebahagiaan melainkan dengan taufik. ( Taufik itu adalah kebahagiaan yang sebenarnya)
            Tidak ada perhiasan yang lebih indah daripada akal. Tidak ada teman yang lebih jinak daripada kelembutan.
            Wahai anak Adam, kosongkanlah hatimu untuk beribadah kepada-Ku nescaya Aku akan penuhi hatimu dengan kekayaan ( Nur ), Aku akan berkatkan rezekimu dan Aku isikan kerehatan pada tubuhmu. Jangan kamu lupa untuk mengingati-Ku.
            Sekiranya engkau melupai-Ku, akan Kupenuhkan hatimu dengan kefakiran, tubuhmu dengan keletihan dan kesukaran dan dada kamu dengan dukacita.
            Sekiranya engkau melihat baki daripada umurmu nescaya engkau melupakan baki daripada angan-anganmu. Wahai anak Adam, dengan kesejahteraan daripada-Ku engkau mampu untuk melakukan ketaatan. Dengan taufik daripada-Ku engkau boleh menunaikan perintah-perintah-Ku.
            Dengan rezeki daripada-ku jua Engkau kuat melakukan maksiat kepada-Ku. Dengan kehendak daripada-Ku engkau  menginginkan sesuatu. Dengan kehendak daripada-Ku engkau mahukan sesuatu untuk dirimu. Dengan nikmat-Ku engkau berdiri, duduk dan beristirehat. Dengan pemeliharaan-Ku engkau berpetang-petang dan berpagi. Dengan nikmat-Ku engkau berbolak-balik. Dengan afiat daripada-Ku engkau bercantik-cantik tetapi kemudiannya kau melupai-Ku dan mengingati selain daripada-Ku. Maka kenapa kamu tidak menunaikan hak-Ku. Maka kenapa kamu tidak menunaikan hak-Ku dan berterima kasih kepada-Ku?
(Petikan Hadis Qudsi, Kitab Imam al-Ghazali: al- Mawa'iz Fil Ahadis al-Qudsiah)

Monday, September 19, 2011

~~Bila Lelaki Menjadi Dayus~~
1. Membiarkan kecantikan aurat, bentuk tubuh isterinya dinikmati oleh lelaki lain sepanjang waktu pejabat ( jika bekerja) atau di luar rumah.
2. Membiarkan isteri balik lewat dari kerja yang tidak diketahui bersama lelaki lain  apa dan siapa, serta apa yang dibuatnya di pejabat dan siapa yang menghantar.
3. Membiar aurat isterinya dan anak perempuan dewasanya terlihat semasa menaiki motor atau apa jua kenderaan sepanjang yang menyebabkan aurata terlihat.
4. Membiarkan anak perempuannya ber"dating" dengan tunangnya atau teman lelaki bukan mahramnya.
5. Membiarkan anak perempuan berdua-duaan dengan pasangannya di rumah kononnya ibu bapa "sporting" yang memahami.
6. Menyuruh, mengarah dan berbangga dengan anak perempuan dan isteri memakai pakaian yang seksi di luar rumah.
7. Membiarkan anak perempuannya memasuki rancangan hiburan dan lain-lain yang sepertinya sehingga mempamerkan kecantikan kepada jutaan manusia bukan mahram.
8. Membiarkan isterinya atau anaknya memjadi pelakon dan berpelukan dengan lelaki lain, kononnya atas dasar seni dan lakonan semata-mata.
9. Membiarkan isteri disentuh anggota tubuhnya oleh lelaki lain tanpa sebab yang diiktiraf oleh islam seperti menyelamatkannya dari lemas dan yang sepertinya,
10. Membiarkan isteri kerja dan keluar rumah tanpa menutup aurat dengan sempurna.
11. Membiarkan isterinya bersalin dengan dibidani oleh doktor lelaki tanpa terdesak dan keperluan yang tiada pilihan.
12. Membawa isteri dan anak perempuan untuk dirawati oleh doktor lelaki sedangkan wujudnya klinik dan hospital yang mempunyai doktor wanita.
13. Membiarkan isteri pergi kerja menumpang dengan teman lelaki sepejabat tanpa sebarang cemburu.
14. Membiarkan isteri kerap berdua-duaan dengan pemandu kereta lelaki tanpa sebarang pemerhatian.

Sunday, September 18, 2011

Kenapakah Lelaki Berubah Setelah Berkahwin??

 "Cinta suci bukan untuk dinodai, kasih jangan dikhianati..lamarlah belas  simpati  kesucian cinta ikhlas tak diundang..peliharalah...."

SUAMI ITU LELAKI


  • Nilaian lelaki lebih kepada kuasa, kepakaran, keberkesanan dan pencapaian.
  • Mereka beri tumpuan kepada benda, objek dan barang demi untuk mencapai kejayaan dan matlamat yang ingin dicapai. Mereka baca suratkhabar dan jurnal. Mereka dengar berita, sukan dan pasaran saham. Mereka bercakap tentang kereta, komputer, teknologi, matawang, pasaran saham, perniagaan, pemimpin, perang, politik dan perkembangan dunia.
ISTERI ITU PEREMPUAN
  • Tumpuan perempuan berkisar pada manusia dan perasaan. Mereka menghargai cinta, pertalian, perhubungan dan keindahan. Mereka baca novel dan buku-buku psikologi. Mereka suka menonton filem romantik dan menatap majalah hiburan. Mereka bercakap tentang diri, keluarga, perasaan, perhiasan, fesyen dan kecantikan.
Kenapa Pentingkan Suami Berbual-Bual Dengannya?

1. Sebab, isteri itu seorang perempuan. Orang perempuan suka bercakap dan bercakap-cakap perlu bagi mereka. Mereka seronok bila ada orang melayan percakapan mereka. Bila tertekan, bercakap-cakap boleh melegakan mereka. Mencurahkan masalah pada orang lain dapat menghilangkan kerungsingan. Sebab itu tidak hairanlah orang perempuan boleh 'bersembang' atau 'bergayut' pada telefon berjam-jam lamanya.

2. Orang perempuan mahukan 'good listener' bukan 'problem solver'. Mereka mahu bersama seseorang, yang pada pendapat mereka sangat mengambil berat 'tentang' dan 'untuk' diri mereka. Fokus mereka lebih kepada kejadian-kejadian sehariannya, orang-orang yang mereka temui dan yang penting - 'apa perasaan mereka terhadap orang-orang yang mereka temui itu'.

3. Mereka inginkan 'verbal attention' yang boleh membuatkan mereka rasa dikasihi. Bagi mereka, selagi 'penumpuan' dan 'perhubungan' ini dijalin, selagi itulah ikatan dan kasih sayang dapat dijamin. Perkahwinan sebenarnya menyatu-temukan hakikat seorang lelaki dengan hakikat seorang perempuan. Perbezaan sikap, minat dan kecenderungan tidak boleh menjadi alasan untuk tidak berkomukasi dengan baik antara suami dan isteri. Perhubungan yang baik menjamin kebahagiaan dan tercapainya matlamat perkahwinan tersebut. Bila komunikasi antara suami dan isteri tidak berkesan, 'perbualan sihat' tidak wujud.